IV ZAWODY PYRKI POZNAŃSKIEJ – 11.12.2017 godz. 16.00

W dniu 11 grudnia 2017 r. na stoku Malta ski odbędą się  ZAWODY O PYRKI POZNAŃSKIEJ dla najmłodszych adeptów narciarstwa zjazdowego – roczniki 2010, 2011, 2012, 2013. 

poniżej Regulamin zawodów. Zgłoszenia przez kluby do 04.12.2017 na adres mailowy roman.blasziewicz@ic.poznan.pl  z podaniem Imienia i Nazwiska zawodnika, roku urodzenia i potwierdzeniem wpłaty 40 PLN za każdego zawodnika –  na konto WZN (osoby niezrzeszone w WZN – zgłoszenia dokonują same -Rodzice/Opiekunowie)

Odbiór numerów od godziny 16.00

Start zawodów ok.17.00

regulamin-pyrka-04-12-2017

I Otwarte Mistrzostwa Poznania w slalomie – 02.12.2017

W najbliższą sobotę na stoku Malta ski odbędą się I Otwarte Mistrzostwa Poznania w slalomie. 

poniżej Regulamin zawodów. Zgłoszenia przez kluby do 30.11.2017 na adres mailowy roman.blasziewicz@ic.poznan.pl  z podaniem Imienia i Nazwiska zawodnika, roku urodzenia i potwierdzeniem wpłaty 40 PLN za każdego zawodnika –  na konto WZN (osoby niezrzeszone w WZN – zgłoszenia dokonują same -Rodzice/Opiekunowie)

Odbiór numerów od godziny 7.30

Start zawodów ok.8.15

regulamin-slalom-02-12-2017

 

III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

REGULAMIN

  1. CEL – popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród dzieci i młodzieży.
  2. ORGANIZATOR – WZN, UKS 16 GIGANT, MALTASKI
  3. TERMIN I MIEJSCE – 09 kwiecień 2017r. godz. 8.00, stok Malta-ski
  4. KATEGORIE WIEKOWE –   zgodnie z zaleceniami PZN          Dzieci Młodsze (Dc) – 2009 i młodsze

Dzieci (Db) – 2008-2007

Dzieci starsze (Da) – 2006-2005

Junior C – 2004-2003

Junior B – 2002-2001

Junior A i A1 – 2000-1996

 

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW – klub zgłasza po dwóch zawodników do każdej kategorii wiekowej (DZ i CH). Można zgłosić dwa zespoły. O końcowym wyniku decyduje suma czasów dwóch przejazdów slalomu giganta . Wszystkie zgłoszone zespoły startuja na w/w zasadach.
  2. PUNKTACJA – Im – 40 pkt., IIm – 30 pkt., IIm – 22 pkt., IVm – 15 pkt., Vm – 10 pkt., VIm – 6 pkt., VIIm – 3 pkt., VIIIm – 1 pkt.
  3. ZGŁOSZENIA – zgłoszenie dokonują i opłacają wyłącznie kluby do dnia 03.04.2017r. na adres  roman.blaszkiewicz@ic.poznan.pl wg. wzoru: nazwisko imię, rocznik, klub (od najmłodszych do najstarszych). Jeśli kluby zgłasza dwa zespołu do dopisuje zespół I lub zespół II.
  4. OPŁATY – startowe + skipass – 45 zł od każdego uczestnika z listy startujących.                      Wpłata na konto WZN nr 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160
  5. NAGRODY – drużynowo za trzy pierwsze miejsca – puchary, indywidualnie  trzy pierwsze miejsca – dyplomy
  6. INNE – organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje w trakcie zawodów, od w/w należy ubezpieczyć się indywidualnie. W poszczególnych kategoriach startują tylko roczniki im przysługujące, w innym przypadku następuje dyskwalifikacja zawodnika. Prawo startu mają wyłącznie członkowie WZN z opłaconymi składkami za rok 2017. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Zawody rozegrane zostaną wg. NRS.