III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

REGULAMIN

 1. CEL – popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród dzieci i młodzieży.
 2. ORGANIZATOR – WZN, UKS 16 GIGANT, MALTASKI
 3. TERMIN I MIEJSCE – 09 kwiecień 2017r. godz. 8.00, stok Malta-ski
 4. KATEGORIE WIEKOWE –   zgodnie z zaleceniami PZN          Dzieci Młodsze (Dc) – 2009 i młodsze

Dzieci (Db) – 2008-2007

Dzieci starsze (Da) – 2006-2005

Junior C – 2004-2003

Junior B – 2002-2001

Junior A i A1 – 2000-1996

 

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW – klub zgłasza po dwóch zawodników do każdej kategorii wiekowej (DZ i CH). Można zgłosić dwa zespoły. O końcowym wyniku decyduje suma czasów dwóch przejazdów slalomu giganta . Wszystkie zgłoszone zespoły startuja na w/w zasadach.
 2. PUNKTACJA – Im – 40 pkt., IIm – 30 pkt., IIm – 22 pkt., IVm – 15 pkt., Vm – 10 pkt., VIm – 6 pkt., VIIm – 3 pkt., VIIIm – 1 pkt.
 3. ZGŁOSZENIA – zgłoszenie dokonują i opłacają wyłącznie kluby do dnia 03.04.2017r. na adres  roman.blaszkiewicz@ic.poznan.pl wg. wzoru: nazwisko imię, rocznik, klub (od najmłodszych do najstarszych). Jeśli kluby zgłasza dwa zespołu do dopisuje zespół I lub zespół II.
 4. OPŁATY – startowe + skipass – 45 zł od każdego uczestnika z listy startujących.                      Wpłata na konto WZN nr 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160
 5. NAGRODY – drużynowo za trzy pierwsze miejsca – puchary, indywidualnie  trzy pierwsze miejsca – dyplomy
 6. INNE – organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje w trakcie zawodów, od w/w należy ubezpieczyć się indywidualnie. W poszczególnych kategoriach startują tylko roczniki im przysługujące, w innym przypadku następuje dyskwalifikacja zawodnika. Prawo startu mają wyłącznie członkowie WZN z opłaconymi składkami za rok 2017. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Zawody rozegrane zostaną wg. NRS.

II ZAWODY PYRKI POZNAŃSKIEJ – REGULAMIN

II ZAWODY PYRKI POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN

 

 1. CEL – popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród dzieci i wyłowienie     talentów w w/w dyscyplinie.
 2. ORGANIZATOR – WZN, UKS 16 GIGANT, MALTASKI
 3. TERMIN I MIEJSCE – 08 kwiecień 2017r. godz. 16.00, stok Maltaski
 4. KATEGORIE WIEKOWE –   A – 2012

B – 2011

C – 2010

D – 2009

E – 2008

F – 2007

G – 2006

H – 2005

 1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW – dwa przejazdy, suma czasów decyduje o zajętym miejscu, kategorie A, B, C, D –start z II półki, kategorie E, F, G, H – start z III półki.
 2. ZGŁOSZENIA – do dnia 31.03.2017r. na adres roman.blaszkiewicz@ic.poznan.pl wg. wzoru: nazwisko imię, rocznik, klub (lub niezrzeszony). Kluby przesyłają wyłącznie listy zbiorcze.
 3. OPŁATY – startowe 45 zł od każdego uczestnika z listy startujących. Wpłata na konto WZN nr 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160
 4. NAGRODY – trzy pierwsze miejsca – medale, wszyscy – dyplomy uczestnictwa
 5. INNE – organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje w trakcie zawodów, od w/w należy ubezpieczyć się indywidualnie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Zawody rozegrane zostaną wg. NRS.

II DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH.

Reprezentacje wszystkich klubów zapraszamy do startu w II Drużynowych Mistrzostwach Klubów Poznańskich w Narciarstwie Zjazdowym.

W tym sezonie można wystawić, aż dwie reprezentację w danym roczniku.

Zawody odbędą się 17.04.2016 roku. Start godzina 17:00

Opłata 35 zł ( wpisowe + skipass na czas trwania zawodów)

Zapisy do 14.04.2016.

Proszę pamiętać, że zapisów dokonujemy poprzez klub sportowy, następnie klub zgłasza startujących zawodników do zawodów WZN.

Szczegółowe informację  zawarte są w regulaminie:Regulamin II Mistrzostwa Klubów WZN

WYNIKI: IIdrużynowe WZN2016