IV OTWARTE MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POZNANIA W SLALOMIE 11.02.2021

Uwaga: kategorie Dziecko C, Dziecko B i Dziecko A przyjeżdżają na stok o godzinie 17.00

Kategorie starsze tj. Junior A, B i C na godzinę 18.00

Zawody odbędą się w JEDNYM PRZEJEŹDZIE

REGULAMIN ZAWODÓW

1 Cel: Popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu wśród dzieci i
młodzieży, podniesienie poziomu sportowego i wyłonienie najlepszych
zawodników.
2 Organizator: KS Malta Ski na zlecenie WZN
3 Termin i miejsce: 11.02.2021, GODZ. 17.00-21.00, STOK MALTASKI
4 Kategorie wiekowe zgodnie z wytycznymi PZN w sezonie 2020/2021

NARTY
DZIECI C – 2013 i młodsi
DZIECI B – 2011 – 2012
DZIECI A – 2010 – 2009
JUNIOR C – 2008 – 2007
JUNIOR B – 2006 – 2005
JUNIOR A – 2004 – 2000

SNOWBOARD
JUNIOR C – 2008 I młodsi
JUNIOR B – 2005 – 2007
JUNIOR A – 2001 – 2004
5 Sposób przeprowadzenia zawodów:
Grupy dzieci startują na krótkich tyczkach (‘’kolanówkach”), grupy juniorów na
długich tyczkach, snowboard na bramkach snowboardowych.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 17:00,
szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony 10.02.2021 r.
Harmonogram zawodów ma charakter orientacyjny, proszę śledzić przebieg na
bieżąco. Z uwagi na pandemię, nie ma oficjalnego zakończenia zawodów.
Nagrody zostaną przekazane trenerom do wręczenia podczas treningów.
6 Zgłoszenia + opłata: do dnia 9.02.2021 r. Kluby zgłaszają zawodników na liście
zbiorczej według wzoru (załącznika), z podziałem na kategorie wiekowe wraz
z potwierdzeniem wpłaty 40ZŁ.
wpłata na konto WZN: 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160
Zgłoszenia przyjmowane są na adres:
plas-met@wp.eu do dnia 9.02.2021 r.

7 Nagrody: trzech pierwszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii
wiekowej otrzymają medale.
8 Inne:

 • Wydawanie numerów startowych (recepcja Maltaski):
  dnia 11.02.2021 r. o godz. 15:30. Odbiera wyłącznie przedstawiciel Klubu
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje w trakcie
  zawodów. Należy ubezpieczyć się indywidualnie.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów (trenerzy, osoby funkcyjne oraz osoby
  obsługujące zawody) są zobowiązani do noszenia maseczek.
 • Opiekunowie zobowiązani są do zachowania odległości co najmniej 50 m
  od terenu obiektu Maltaski podczas trwania zawodów, pod rygorem
  dyskwalifikacji zawodnika.
 • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

9 Zakończenie:
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, rozdanie nagród odbędzie
się podczas treningów klubowych.  Nie przewiduje się oficjalnej ceremonii.
10 Obsługa zawodów:
SĘDZIA GŁÓWNY: BARTOSZ GOGOLEWSKI
KIEROWNIK ZAWODÓW: JERZY WOŹNIAK
OPIEKA MEDYCZNA: DARIUSZ PUŻAK
USTAWIENIE SLALOMÓW: PIOTR OGARZYŃSKI
SĘDZIA STARTU: SEBASTIAN WISEŁKA, JACEK WOŹNIAK
BIURO ZAWODÓW: MAJA PILARCZYK, PAWEŁ CIELEWICZ
SPIKER MICHAŁ STACHOWIAK

Poprzedni wpis
ZAWODY „POZNAŃSKIEJ PYRKI” 08 LUTY 2021 – zawody odwołane , nowy termin wkrótce
Następny wpis
Wyniki IV OMMPwSL – 11.02.2021r.
Menu