Komunikat nr 3 – Mistrzostwa WZN Czarna Góra 10-11.03.2022

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO

CZARNA GÓRA 10 – 11.03.2022 r.

KOMUNIKAT NR 3

1.  BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie miało siedzibę w VILLA ROSA, domek snowboardera

Stronie Wieś 26D 57-550  Stronie Śląskie,

odbiór numerów startowych jak w komunikacie 2,

środa 19:00-21:00, czwartek: 19:00-21:00

2.  KARNETY

Karnety na zawody dla zawodników i trenerów (tylko zgłoszonych) w promocji z 15% rabatem, kupujecie w kasach Karnety sprzedawane są na podstawie listy od Organizatora,

podajemy nazwę klubu i nazwisko zawodnika.

Kasy czynne są od godziny 9:00 do godziny 18:00 (przy Karczmie) i 20:00 (przy Czarnej Perle).

Dla kategorii narciarskich, JUNIOR oraz SENIOR proponujemy zakup biletów w dniu poprzedzającym zawody!!!

3.  ODPRAWA TECHNICZNA

Odprawa odbędzie się wyłącznie zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM

W odprawie uczestniczyć mogą wyłącznie przedstawiciele klubów.

Zgłaszanie wniosków za pośrednictwem funkcji CZAT

LINK do odprawy w dniu 09.03.2022 r. godzina 21:10:

https://us04web.zoom.us/j/78667282983?pwd=pwvyJHucuTKMI17fsj-7hyxSBeLtK7.1

Harmonogram  10 marca 2022 (czwartek):

biuro zawodów na mecie Zawodów

8:15 – Narty GS; Junior C, B, A i Senior – kobiety, mężczyźni – oglądanie trasy do pierwszego przejazdu

9:00 – Narty GS; Junior C, B, A i Senior – kobiety, mężczyźni – start pierwszego przejazdu

9:15 – Narty GS; DZIECI C, B, A – dziewczynki, chłopcy – oglądanie trasy do pierwszego przejazdu

10:15 – Narty GS; DZIECI C, B, A – dziewczynki, chłopcy – start pierwszego przejazdu

11:00 – Narty GS; Junior C, B, A i Senior – kobiety, mężczyźni – oglądanie trasy – drugi przejazd

12:00Narty GS; Junior C, B, A i Senior – kobiety, mężczyźni – start drugiego przejazdu

12:15 – Narty GS; DZIECI C, B, A – dziewczynki, chłopcy – oglądanie trasy

13:15 – Narty GS; DZIECI C, B, A – dziewczynki, chłopcy – start drugiego przejazdu

14:45 – Snowboard – wszystkie kategorie – start zawodów

15:00 – Narty  i snowboard – wszystkie kategorie – ogłoszenie wyników/dekoracja

UWAGA! Podany harmonogram jest orientacyjny i zależny od warunków atmosferycznych oraz liczby zawodników. Szczegóły potwierdzone zostaną na odprawie lecz należy również śledzić przebieg zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności startu poszczególnych grup.

Sędziowie i kierownik zawodów:

 1. Kierownik Zawodów – Bartosz Gogolewski
 2. Sędzia Główny – Roman Błaszkiewicz
 3. Sędzia Trasy – Marek Piątkowski
 4. Sekretariat i biuro – Ula Piątkowska

Postanowienia ogólne:

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność – dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r. (Dz.U.Nr101 poz.1095).
 2. Zgodnie z postanowieniami FIS i NRS zawodnicy z kamerą doczepioną do kasku lub doczepioną do kasku gardą slalomową nie zostaną dopuszczeni do startu w slalomie gigancie.
 3. Każdy uczestnik zawodów musi startować w kasku.
 4. Zaleca się ubezpieczenie startujących: NW i OC.
 5. Protesty dotyczące zawodów można składać pisemnie do sędziego rozjemcy do 10 min po zakończeniu konkurencji. Opłata za protest wynosi 100 zł (płatne gotówką na miejscu, przy uzasadnionym proteście opłata jest zwracana).
 6. Uczestnictwo w zawodach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika dla potrzeb organizatora.
 7. Interpretacja Regulaminu należy do organizatora zawodów.
 8. Zawody odbywają się w ścisłym rygorze obostrzeń pandemicznych co oznacza, że nie dopuszcza się udziału publiczności.
 9. Szczegółowe procedury COVID określa załącznik i są one integralną częścią Regulaminu
Poprzedni wpis
MISTRZOSTWA WZN CZARNA GÓRA 10-11.03.2022
Następny wpis
WYNIKI GS – 10.03.2022 i SL – 11.03.2022
Menu