III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

III DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA KLUBÓW POZNAŃSKICH W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

REGULAMIN

  1. CEL – popularyzacja narciarstwa zjazdowego wśród dzieci i młodzieży.
  2. ORGANIZATOR – WZN, UKS 16 GIGANT, MALTASKI
  3. TERMIN I MIEJSCE – 09 kwiecień 2017r. godz. 8.00, stok Malta-ski
  4. KATEGORIE WIEKOWE –   zgodnie z zaleceniami PZN          Dzieci Młodsze (Dc) – 2009 i młodsze

Dzieci (Db) – 2008-2007

Dzieci starsze (Da) – 2006-2005

Junior C – 2004-2003

Junior B – 2002-2001

Junior A i A1 – 2000-1996

 

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW – klub zgłasza po dwóch zawodników do każdej kategorii wiekowej (DZ i CH). Można zgłosić dwa zespoły. O końcowym wyniku decyduje suma czasów dwóch przejazdów slalomu giganta . Wszystkie zgłoszone zespoły startuja na w/w zasadach.
  2. PUNKTACJA – Im – 40 pkt., IIm – 30 pkt., IIm – 22 pkt., IVm – 15 pkt., Vm – 10 pkt., VIm – 6 pkt., VIIm – 3 pkt., VIIIm – 1 pkt.
  3. ZGŁOSZENIA – zgłoszenie dokonują i opłacają wyłącznie kluby do dnia 03.04.2017r. na adres  roman.blaszkiewicz@ic.poznan.pl wg. wzoru: nazwisko imię, rocznik, klub (od najmłodszych do najstarszych). Jeśli kluby zgłasza dwa zespołu do dopisuje zespół I lub zespół II.
  4. OPŁATY – startowe + skipass – 45 zł od każdego uczestnika z listy startujących.                      Wpłata na konto WZN nr 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160
  5. NAGRODY – drużynowo za trzy pierwsze miejsca – puchary, indywidualnie  trzy pierwsze miejsca – dyplomy
  6. INNE – organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje w trakcie zawodów, od w/w należy ubezpieczyć się indywidualnie. W poszczególnych kategoriach startują tylko roczniki im przysługujące, w innym przypadku następuje dyskwalifikacja zawodnika. Prawo startu mają wyłącznie członkowie WZN z opłaconymi składkami za rok 2017. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Zawody rozegrane zostaną wg. NRS.
Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *